Bekleyin

İK UYGULAMALARI


TAM Grup, erişmek istediği yüksek hedeflere en kaliteli insan gücüne sahip olarak ulaşacağının bilinci ile iyi eğitimli, yetenekli ve başarılı kişilerin istihdamına öncelik vermektedir. İstihdamda sadece o anda açık bulunan kadro ihtiyacının giderilmesi değil, uzun vadeli şirket hedefleri birlikte değerlendirilmektedir.

 

TAM Grup bünyesinde yurtdışı faaliyetlerimizin yürütüldüğü ALELMAS, çalışan herkesin birbirine saygı duyduğu, istihdamdan başlayarak eğitim ve geliştirmenin sürdürüldüğü, çabaların ödüllendirildiği ve başarıların takdir edildiği bir şirkettir. Firmamız, “en değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” yaklaşımını benimsemektedir.

 

İnsan Kaynakları misyonumuz yaratıcı, dinamik, bilgili, motive olmuş, etkin ve verimli bir şekilde TAM Grup ekibinin sürekliliğini sağlamak için tüm şirket yönetimine ve çalışanlarına destek vermek ve ilgili birimlerle koordineli olarak insan kaynakları sistemlerini kurmaktır. Kısacası TAM Grup çalışanlarına her türlü kariyer gelişimi imkânı tanımaktadır.