Bekleyin

TESİS KURULUMU VE TASARIMI


Fizibilite etütleri, işletmelerin kesin proje hazırlamaya girmeden, herhangi bir yatırım yapmadan önce yapılan ekonomik, teknik ve finansal etütlerdir. Tesis kurulumu ve tasarımı ise üretiminde kullanılan iş gücü, malzeme, makine ve teçhizat gibi kaynakların istenilen kapasite, kalite, maliyet ve ergonomik koşulları sağlayarak en verimli bir şekilde üretimin yapılacağı alan üzerine yerleştirilmesidir. Bu sistem envanter (stok) kontrolü, malzeme elleçleme, çizelgeleme, yönlendirme, sevk etme/nakliye gibi bir çok faktörü üretim amaçlarını karşılayacak şekilde entegre eden bir yaklaşımdır. Tesis tasarımın amacı üretimde kullanılan insan, malzeme kaynakların değer katmayan hareketini en aza indirgemektir.

 

Bu doğrultuda ALELMAS olarak yurtdışından gelen fizibilite etütleri, tesis kurulumu ve tasarımına dair proje tekliflerine her daim açık bir pozisyonda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

 

 

İlgili Ürünlere Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız