Bekleyin

TARIM


Küresel tarım ticaretindeki ağırlığımızın artması için hiç şüphesiz çağın gereklerine uygun hamleleri gerçekleştirmek durumundayız. Günümüzün popüler konusu olan üretimin dijitalleşmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkarılması, müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verilmesi gibi hususlarda etkin adımların atılması gerekmektedir. Bu bağlamda, hammadde, üretici, kooperatifler ve perakende satış noktaları arasında veri alışverişini mümkün kılan bir yapıyı inşa etme gerekliliğinin farkındayız. Bu doğrultuda üniversite, sanayi sektörü ve devlet altın üçgenini çalıştırarak gücümüze güç katmayı hedeflemekteyiz.

 

Türkiye’de son yirmi yılda tarım-gıda ile diğer sektörlerin ihracat ve ithalatları birbirlerine yakın oranlarda büyümüştür. Tarım-gıda dışı sektörlerin faydalandığı ticaret serbestisinden faydalanma imkânı olmayan sektörün ihracat başarısı gelecek için ümit vericidir. Sektör bir yandan geleneksel ihraç ürünlerinden meyve, sebze ve sert kabukluların ihracatını artırırken, işlenmiş gıda sanayii ürünleri ihracatını da küçük adımlarla da olsa artırmayı başarmıştır.

 

Bu doğrultuda küçük adımların büyümesi gerektiği inancıyla tarım sektöründeki dış ticaretimizin sınırlarını, su ürünleri hariç, tüm gıda ürünleri ile işlenmemiş bitkisel ve hayvansal ürünler belirlemektedir.

 

 

İlgili Ürünlere Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız