Bekleyin

SAVUNMA SANAYİİ


Dünya ekonomisine genel bir perspektifle bakıldığında, savunma sanayiinin dünya ekonomik konjonktüründeki yeri, büyüklüğü ve önemi dikkat çekicidir. Dolayısıyla ülkemizin jeopolitik konumu gereği önem arz eden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan Türk Savunma Sanayii, rekabetin had safhaya ulaştığı uluslararası pazarda ağırlığını hissettirmeye başlamıştır ve savunma sanayii liginde ilk 10’a girmeyi hedeflemektedir.

 

Bu doğrultuda savunma sanayii şirketlerimizle birlikte dünya ülkelerine kısa menzilli uçuş kapsamındaki helikopterler, simülatörler, askeri ekipmanlar ve haberleşme sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve yazılımları ihraç etmeyi hedeflemekteyiz.

 

 

İlgili Ürünlere Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız