Bekleyin

GIDA


Türk gıda ve içecek sanayii, son 15 yılda önemli bir başarı grafiği sergileyerek gayrisafi milli hâsıla içerisinde 400 milyar liraya yaklaşan payı, 45 bine ulaşan işletmesi ve 450 bini aşan çalışanıyla ülkenin en dinamik ve üretken sektörlerinden biri konumundadır. Türkiye’de 1980’den sonra ihracata dönük birikim tarzına geçilince, dış ticaret rejiminde gıda ürünlerini de kapsayan önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunların başında gıda ve tarımsal ürünler dış ticaretinin serbestleştirilmesi gelmektedir.

 

Bu doğrultuda Türkiye’nin önde gelen yerli sermaye gruplarından birisi olarak ALELMAS, bu sektörde sağlam adımlarla ilerlemenin farklı yollarını aramakta, gıda pazarlama ve perakendeciliği gibi alanlarda etkinlik göstermektedir.

 

 

İlgili Ürünlere Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız