Bekleyin

ENERJİ


Dünyanın, 21. yüzyılda karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlardan biri güvenli enerji tedariğidir. Günümüzde, ülkelerin enerjiyi üretme ve kullanma biçimi sürdürülebilir değildir. Diğer yandan ana akım enerji ve elektrik ürünlerinin kalite faktörü de büyük önem arz etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artışa rağmen kömür, petrol ve doğal gaz 2040’a kadar ana enerji kaynakları olarak konumlarını koruyacaktır. Fosil yakıtlar arasında doğal gazın en hızlı büyüyen enerji türü olması beklenmektedir.

 

2017 yılı ortalamasında, küresel enerji tüketiminin % 33’ü petrol ve sıvı yakıtlardan gelirken, 2040’a gelindiğinde bu oran hafif bir düşüş ile % 31düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Küresel dünyadaki artan enerji talepleri ve enerjide değişen dengeler arz ve talep pazarlarını da değiştirmektedir. Var olan bu küresel pazarı, doğalgaz, hidrolik, kömür, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal ve petrol ürünleri gibi her türlü yatırım alanında değerlendirmek isteyen ALELMAS, enerji projelerini kademeli bir surette hayata geçirmektedir.

 

Bu doğrultuda müşteri memnuniyetini esas alan şirketimiz enerji türlerinin yanı sıra voltaik paneller, güneş enerjisi, rüzgar santralleri, doğalgaz santralleri, termik santraller ve hidroelektrik santraller, enerji aksesuarları, kalıplanmış parçaları, aydınlatma kuleleri, ısıtıcılar/soğutucular, jeneratörler ve motorlar gibi birçok alanda ürün hizmeti vermektedir.

 

 

İlgili Ürünlere Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız